SERVEIS

Programa integral de productes i serveis

La nostra empresa es caracteritza pels següents aspectes

  • Registrada a la “Direcció General de Salut Pública” amb el número 0006CAT-SL per realitzar tractaments de DDD ambientals i indústria alimentària.
  • També registrada amb el número 5004CAT-LgL per realitzar tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·la.
  • Empresa inscrita l’11/06/21 al ROESP amb el número 0006-CAT-EL per al tipus d’activitat: magatzem i comercialització de biocides.
  • Implantació de la Lluita Integrada (IPM) com a mètode de control de plagues, cada vegada implantada amb més força a tot el món i com a objectiu principal de les actuacions en relació amb els tractaments plaguicides, d’àmbit ambiental i indústria alimentària, pel Departament de Sanitat i Seguretat Social».
  • Una empresa amb més de 15 anys d’experiència, sabent respondre davant dels clients i auditors.

  Com farem la nostra feina

  • Primer farem un estudi in situ del vostre problema i servei a oferir.
  • Després farem un pressupost, adaptat a les necessitats de la vostra empresa i a les exigències de la normativa legal.
  • Establirem un programa de seguiment i control, que aplicarem segons recomani l’estudi i lliurarem el corresponent certificat oficial del tractament aplicat.

  Serveis destacats

   Prevenció i Control de la Legionel·la
   legionella
   Control de plagues: desratització, desinsectació i desinfecció;
   Detec Desarrollos tecnológicos - Animales - Moscas

   Nebulització en fred per a desinfecció i desinsectació de grans volums

   Detec Desarrollos tecnológicos - Nebulización
   Tractament d’aigües residuals, domèstiques i agrícoles
   Detec Desarrollos tecnológicos - depuradora