SERVEIS

Programa integral de productes i serveis

La nostra empresa es caracteritza pels següents aspectes

  • Registrada a la “Direcció General de Salut Pública” amb el número 0006CAT-SL per realitzar tractaments de DDD ambientals i indústria alimentària.
  • També registrada amb el número 5004CAT-LgL per realitzar tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·la.
  • Inscrita al “Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides del Departament d’Agricultura” amb el número L-0039-S com a empresa de tractaments.
  • Autoritzada per la Comunitat Autònoma d’Aragó per desenvolupar l’activitat de Serveis DDD i Legionel·losi als sectors ambiental i a la indústria alimentària.
  • Implantació de la Lluita Integrada (IPM) com a mètode de control de plagues, cada vegada implantada amb més força a tot el món i com a objectiu principal de les actuacions en relació amb els tractaments plaguicides, d’àmbit ambiental i indústria alimentària, pel Departament de Sanitat i Seguretat Social».
  • Una empresa amb més de 15 anys d’experiència, sabent respondre davant dels clients i auditors.

  Com farem la nostra feina

  • Primer farem un estudi in situ del vostre problema i servei a oferir.
  • Després farem un pressupost, adaptat a les necessitats de la vostra empresa i a les exigències de la normativa legal.
  • Establirem un programa de seguiment i control, que aplicarem segons recomani l’estudi i lliurarem el corresponent certificat oficial del tractament aplicat.

  Serveis destacats

  Prevenció i Control de la Legionel·la
  legionella
  Control de plagues: desratització, desinsectació i desinfecció;
  Detec Desarrollos tecnológicos - Animales - Moscas

  Nebulització en fred per a desinfecció i desinsectació de grans volums

  Detec Desarrollos tecnológicos - Nebulización
  Tractament d’aigües residuals, domèstiques i agrícoles
  Detec Desarrollos tecnológicos - depuradora