La nebulització

Detec Desarrollos tecnológicos - Nebulización
Detec Desarrollos tecnológicos - Nebulización

Com a tècnica de desinfecció en càmeres de fruita

Aquesta tècnica millora l’eficàcia de la desinfecció, suposa un estalvi de treball, disminuint els riscs d’aplicació, reduint la pèrdua de producte al temps que protegeix el medi ambient i permet aplicar tots els productes utilitzats normalment. Estem davant una tècnica d’aplicació millor que la polvorització.

Per què?

Perquè la desinfecció serà integral, es a dir, desinfectem tant l’ambient com les superfícies.

Les partícules de boira es queden molt més temps suspeses a l’aire, es distribueixen homogèniament i es dipositen sobre totes les superfícies del recinte: terra, parets, sostre, etc.

La distribució del producte es molt més regular que amb els polvoritzadors.  Els conductes de ventilació i les instal·lacions son desinfectades automàticament.

Estalvi de treball

La nebulització es fa des de la porta. Es programa la màquina (de 0 a 60 m’) per al tractament, aplicant la dosis de desinfectant segons el volum a tractar, deixant que actuï sola.

Disminució del risc per al aplicador

El mètode d’aplicació des de l’exterior, fa que l’operari únicament estigui en contacte amb el producte durant l’operació d’emplenat del dipòsit.

Protecció del medi ambient

Aquest sistema produeix unes partícules tan petites que no hi ha degoteig, tota la matèria activa queda en el recinte i no hi ha pèrdues, com succeeix amb la polvorització, on juntament amb l’aigua es perd producte.

Requeriments mínims:

  • Pressió d’aire entre 4 y 6 bar
  • Connexió elèctrica 220 v