Control de plagues

Desinsectació, desratizació y desinfecció

Detec Desarrollos tecnológicos - mosquito
Detec Desarrollos tecnológicos - plagas 04
Detec Desarrollos tecnológicos - plagas 03

 DESINSECTACIÓ

 • Contracte anual de desinsectació
 • Esquers insecticides en gel
 • Insecticides: mullables, concentrats
 • Aerosols insecticides
 • Trampes de monitoratge i captura
 • Mata-Insectes ultraviolat: elèctrics i de taula adhesiva

DESRATIZACIÓ

 • Contracte anual de desratització
 • Esquers raticides
 • Caixes porta-esquers
 • Trampes de tancament automàtic
 • Trampes mecàniques
 • Esquer no tòxic per a monitoratge

DESINFECCIÓ

 • Serveis puntuals de desinfecció in-situ
 • Desinfectants: líquids i grànuls
 • Desinfectants aerosols de descàrrega total
 • Equips de desinfecció: nebulització en fred
 • Equips de termonebulització: nebulització en calent
Detec Desarrollos tecnológicos - desratización

Detec S.L. es una empresa registrada en el ROESP del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el Número de Registre: 0006CAT-SL.